تبلیغات
کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور - صنعت مرغداری 1

کشاورزی, دام و طیور, دامپروری, پرورش طیور

حامی محصولات ارگانیک

26 شهریور 91

صنعت مرغداری 1

نویسنده: ماهنامه مزرعه داران   طبقه بندی: طیور، 

امروزه‌ تقریبایك‌ قرن‌ از آن‌ كه‌ گــرگــور مندل‌ رموز دورگــه‌سازی‌ (پرورش‌ متقاطع‌) را تشریح‌كرد، می‌گــذرد، و ژنتیسین‌های‌ عصر حاضر هنوز از یافته‌های‌ او برای‌ اصلاحات‌ ژنتیكی‌ درگــیاهان‌ و حیوانات‌ استفاده‌ می‌نمایند. اگــرچه‌ فن‌آوری‌های‌ جدید آنها را در پیش‌بینی‌ بهترنتیجه‌ آمیزش‌ گــونه‌ها جهت‌ تكامل‌ صفات‌ و پرورش‌ كارآمدتر و سریع‌تر یاری‌ می‌دهد.

از آن‌ زمان‌ تا كنون‌ كه‌ (كشف‌ژنتیك‌های‌ گــرگــور مندل‌ در سال‌ 1905رخ‌ داد)، مردم‌ به‌ استفاده‌ از این‌ اصول‌برای‌ صفات‌ در سایر گــونه‌ها اقدام‌ كردنددر حالی‌ كه‌ مندل‌ فقط براساس‌ آزمایش‌با گــیاهان‌ گــزارش‌ می‌كرد و چگــونگــی‌تصادفی‌ بودن‌ ویژگــی‌های‌ كیفی‌ را برای‌دیگــران‌ ثابت‌ كرده‌ بود.
حتی‌ در رابطه‌ با برجسته‌ترین‌ صفتی‌كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ مندلیسم‌ استفاده‌می‌شد (كوتاه‌ و بلند بودن‌ دانه‌های‌ نخودفرنگــی‌)، احتمالا اختلاف‌های‌ تشریح‌نشده‌ای‌ وجود داشت‌ كه‌ به‌ صورت‌مناسب‌ طبقه‌بندی‌ نشده‌ بود. در واقع‌،در مطالعه‌ گــذشته‌نگــر، مندل‌ در انتخاب‌آنچه‌ كه‌ به‌طور معمول‌ به‌ عنوان‌ یك‌صفت‌ كیفی‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ بودبی‌نهایت‌ خوش‌ شانس‌ بود واختصاصاتی‌ را یافت‌ كه‌ می‌توانست‌ دردو گــروه‌ طبقه‌بندی‌ نماید. در حالی‌ كه‌كسانی‌ كه‌ آثار او را دنبال‌ می‌كردند، به‌همان‌ صورت‌ موفق‌ نبودند.
طیور را معمولا با توجه‌ به‌ نوع‌ تاج‌،رنگــ‌ پوست‌ و بعضی‌ خصوصیات‌ دیگــرمی‌توان‌ طبقه‌بندی‌ كرد، اما هنگــامی‌ كه‌صفات‌ تجارتی‌ نظیر وزن‌ بدن‌، میزان‌رشد، تولید تخم‌مرغ‌ و راندمان‌ تغذیه‌مورد توجه‌ قرار می‌گــیرند، این‌طبقه‌بندی‌ها غیر معمولی‌اند. بر اساس‌اسناد علمی‌ در دو یا سه‌ دهه‌ اول‌ قرن‌بیستم‌، تعدادی‌ از ژنتیسین‌ها به‌ تشریح‌تغییرات‌ در تولید تخم‌مرغ‌ ، نحوه‌تخمگــذاری‌ و اجزاء دیگــری‌ از محصول‌تخم‌مرغ‌ بر اساس‌ اصول‌ الگــوهای‌مندلی‌ شكست‌ می‌خورد، كه‌ به‌ دلیل‌وجود چندین‌ لایه‌ از ژن‌های‌ كنترل‌ كننده‌رنگــ‌ بال‌ و پر است‌. حضور یك‌ ژن‌غالب‌ در یك‌ لوكوس‌ ممكن‌ است‌ اثرات‌ژن‌ها در سایر لوكوس‌ها را بپوشاند. ازطرفی‌، نوع‌ تاج‌ تا حدود زیادی‌ باالگــوهای‌ مندلی‌ تناسب‌ داشته‌ و درحقیقت‌ اولین‌ صفت‌ در طیور بود كه‌برای‌ انجام‌ این‌ قبیل‌ اعمال‌ شناسایی‌شده‌ بود.
علاوه‌ بر این‌، تعدادی‌ ژن‌های‌ نهفته‌مرگــ‌آور در جوجه‌ها و سایر گــونه‌های‌پرندگــان‌ كشف‌ شده‌ بود كه‌ با الگــوی‌مندلی‌ تطابق‌ داشتند. چنانچه‌تخم‌مرغ‌های‌ هچ‌ نشده‌ جهت‌ وجودجنین‌ واجد صفات‌ مرگــ‌آور شناسایی‌شود، این‌ موضوع‌ غالبانشان‌ دهنده‌ این‌است‌ كه‌ هر دو والد برای‌ یك‌ ژن‌ مرگــ‌بار هتروزیگــوس‌ هستند. 25 درصد ازجنین‌ها در تخم‌مرغ‌های‌ بدست‌ آمده‌ ازاین‌ قبیل‌ جفت‌ شامل‌ نوع‌ مرگــبار جنین‌بوده‌، دو سوم‌ از جوجه‌های‌ متولد شده‌شبیه‌ والدینشان‌ هتروزیگــوس‌ خواهدبود و یك‌ سوم‌ باقیمانده‌ عاری‌ از هرگــونه‌ نقصی‌ بودند.

گــزینش‌ براساس‌ صفات‌ تجارتی‌
كتاب‌ طبقه‌بندی‌ جدید پروفسور(F.B.Hutt) تحت‌ عنوان‌ ژنتیك‌ مرغان‌،بررسی‌ و بازنگــری‌ شده‌ است‌ و بیانات‌حاضر یك‌ سند دقیق‌ تقریبااز تمامی‌انتشاراتی‌ است‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ در رابطه‌ باژنتیك‌ طیور به‌ دست‌ آمده‌ بود.
كتاب‌ (Hutt) اولین‌ راهگــشا برای‌مسئله‌ گــزینش‌ تجارتی‌ بود كه‌ با در نظرگــرفتن‌ بهترین‌ ركوردهای‌ تولید تنهاپیشرفت‌ محدودی‌ را باعث‌ می‌شد. (Hutt)چگــونگــی‌ استفاده‌ از تست‌ نتاج‌را شرح‌ داده‌ بود، در آن‌ زمان‌ منابع‌ موردنیاز كه‌ از بین‌ رفته‌ بودند، می‌توانست‌بعضی‌ از مشكلات‌ در رابطه‌ با صفاتی‌نظیر تولید تخم‌مرغ‌ را بر طرف‌ كند.
علاوه‌ بر این‌ (Hutt) شواهدی‌ رافراهم‌ كرده‌ بود كه‌ یكی‌ از برجسته‌ترین‌صفات‌ یعنی‌ مقاومت‌ در مقابل‌ بیماری‌(در این‌ مورد، لوكوزیس‌) می‌توانست‌ به‌وسیله‌ تست‌ نتاج‌ هنگــامی‌ كه‌ پرندگــان‌مورد آزمایش‌ در محیطی‌ تحت‌ تاثیربیماری‌ رشد كرده‌ باشند، اصلاح‌ گــردد.این‌ موضوع‌ به‌ تحول‌ و تكامل‌ طبقه‌بندی‌اخیر لاین‌های‌ K و C(مقاوم‌) و S(حساس‌) كرنل‌ منجر شد. حتی‌ در زمان‌بروز درگــیری‌ لاین‌های‌ K و C بقاءخوبی‌ داشتند، در حالی‌ كه‌ لاین‌ Sبایستی‌ در محیطی‌ نگــه‌داری‌ می‌شد كه‌در معرض‌ هیچ‌یك‌ از بیماری‌های‌لكوزی‌ (لوكوزلومفوئید، بیماری‌ مارك‌)قرار نگــیرد.
دكتر ویل‌ لارموكس‌، اولین‌ ژنتیسین‌نیمه‌ قرن‌،دواصل‌اساسی‌رابه‌كاربرده‌بود.

تاثیرپذیری‌ از محیط
جهش‌ بوجود آمده‌ به‌ وسیله‌ تمامی‌ژنتیسین‌ها در نیمه‌ قرن‌، دو اصل‌ اساسی‌را در برداشت‌. اول‌ این‌ كه‌، آنها فهمیدندكه‌ صفات‌ تجارتی‌ نظیر وزن‌ بدن‌، میزان‌رشد، میزان‌ تولید تخم‌مرغ‌ ، مقاومت‌ به‌بیماری‌ و غیره‌، به‌ وسیله‌ تعدادی‌ ازژن‌ها كنترل‌ می‌شوند، بنابر این‌نمی‌توانستند در نسبت‌های‌ مندلی‌ برای‌هیچ‌یك‌ از لوكوس‌ اختصاصی‌ ژنی‌طبقه‌بندی‌ شوند. حتی‌تصور می‌كردندژن‌های‌ بنیادی‌ ممكن‌ است‌ همانندژن‌های‌ تعریف‌ شده‌ مندلی‌ رفتار كنند.این‌ موضوع‌ قابل‌ اثبات‌ نبود. روش‌های‌دیگــری‌ برای‌ بهره‌گــیری‌ و مهار تغییرات‌ژنتیكی‌ در این‌ صفات‌ تجارتی‌ مورد نیازبودند.
دومین‌ عامل‌ اساسی‌، ژنتیك‌های‌جدیدی‌ بودند كه‌ از تاثیر محیط بر روی‌صفات‌ مورد مطالعه‌ به‌ وجود آمده‌بودند. برای‌ درك‌ این‌ موضوع‌، پرندگــان‌مشابه‌ از لحاظ ژنتیكی‌ را بر اساس‌رژیم‌های‌ غذایی‌ مختلف‌ رشد داده‌، كه‌صفات‌ آنها ممكن‌ است‌ اختلاف‌ قابل‌سنجشی‌ را نشان‌ دهد. این‌ اختلاف‌كاملا ناشی‌ از محیط است‌. (در این‌خصوص‌ تغذیه‌ مورد نظر است‌). دربرنامه‌های‌ پرورش‌ تجارتی‌، ما باجمعیت‌های‌ ژنتیكی‌ متنوع‌ روبرومی‌شویم‌ كه‌ اغلب‌ در محیطهای‌مختلف‌ رشد كرده‌ و سنجش‌ می‌شوند.تغییر مشاهده‌ شده‌ ناشی‌ از تركیبی‌ ازاثرات‌ ژنتیكی‌ و محیطی‌ است‌.پرورش‌دهندگــان‌ و ژنتیسین‌ها در نیمه‌دوم‌ قرن‌ بیستم‌ به‌ تشریح‌ این‌ اثرات‌اقدام‌ كردند و با استفاده‌ از آنالیز آماری‌در رابطه‌ با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ ازگــروه‌هایی‌ از پرندگــان‌ كه‌ وابستگــی‌ژنتیكی‌ داشتند به‌ مفهوم‌ قابلیت‌ توارث‌دست‌ یافتند.

فرصت‌هایی‌ برای‌ تكامل‌ بیشتر
یكی‌ از اولین‌ پرورش‌دهندگــان‌تجارتی‌ (Hylin)، برای‌ اولین‌ بار به‌ تقلیداز نوع‌ دیگــری‌ از برنامه‌ پرورشی‌ كه‌ درتولید هیبریدهای‌ كورن‌ بسیارموفقیت‌آمیز بود اقدام‌ كرد. این‌ موضوع‌بیشتر شامل‌ لاین‌های‌ مادرزاد می‌شد،انتخاب‌ از میان‌ لاین‌ها و سپس‌ آمیزش‌آنها جهت‌ بهره‌گــیری‌ از توان‌ هیبریدی‌ یاهتروزیس‌ شناخته‌ شده‌ كه‌ در تعدادی‌ ازموارد به‌ نتیجه‌ رسیده‌ بود، اما این‌سیستم‌ كاستی‌ها و نقایصی‌ داشت‌، چراكه‌ این‌ قبیل‌ هیبریدها فرصت‌ كمی‌ برای‌پیشرفت‌ و تكامل‌ ایجاد می‌كرد.
طی‌ یك‌ دوره‌ طولانی‌، روش‌های‌وابسته‌ به‌ ژنتیك‌های‌ جمعیتی‌ بیشترین‌موفقیت‌ را ثابت‌ كرده‌ بودند. بیشترین‌پیشرفت‌ در نیمه‌ دوم‌ قرن‌ بیستم‌ باانتخاب‌ از میان‌ نژادهای‌ اصیل‌ ومحصور حاصل‌ شده‌ بود. استفاده‌ ازنژادهای‌ اصیل‌ دلالت‌ می‌كند بر این‌كه‌هر پرنده‌ای‌ به‌ صورت‌ جداگــانه‌ تعیین‌هویت‌ شود و از اجداد آن‌ برای‌چندین‌نسل‌ شناخته‌شوند. این‌موضوع‌توانمندی‌تست‌نتاج‌ (Hutt) را تضمین‌می‌كند و از سوی‌ دیگــر پیشرفت‌سریع‌تر را به‌ وسیله‌ مطالعه‌ مقایسه‌ای‌وضعیت‌ خانواده‌های‌ (Fullsib) و (Halfsib)ممكن‌ می‌سازد Fullsib)هردو والد مشترك‌ دارند، (Halfsibمعمولاپدر مشترك‌ اما مادران‌ مختلف‌ دارند .
برای‌ صفاتی‌ مشابه‌ تولید تخم‌ مرغ‌كه‌ فقط در یك‌ جنس‌ تظاهر می‌كنداستفاده‌ از نژادهای‌ اصیل‌، گــزینش‌ نرهارا امكان‌پذیر می‌سازد. برادران‌ تنی‌ ازیك‌ پدر و مادر می‌توانند بهترین‌ معیاراندازه‌گــیری‌ خانواده‌های‌ گــزینش‌ شده‌باشند. این‌ اقلیت‌ به‌ تنهایی‌ می‌تواندمیزان‌ تكامل‌ ژنتیكی‌ را تقریبا50 درصدافزایش‌ دهد.

ویژگــیهای‌ تخم‌ مرغ‌ تولیدی‌
ركودهای‌ مقطعی‌ (احتمالا برای‌ سن‌چهل‌ هفتگــی‌) می‌تواند برای‌گــزینش‌های‌ اولیه‌ مورد استفاده‌ قراربگــیرد. براساس‌ تست‌ نتاج‌ (Hutt)،فاصله‌ تولید مثل‌ تقربیادو سال‌ بود.شاید آخرین‌ اطلاعات‌ این‌ روند را كه‌تحقیق‌ (R.S.Gowe) و همكارانش‌ درانجمن‌ تحقیقات‌ حیوانی‌ در اتاوا ناشی‌می‌شد را تایید كند. بیش‌ از یك‌ دوره‌سی‌ ساله‌ (از 1955 تا 1985) این‌لاین‌ها به‌ صورت‌ رسمی‌ گــزینش‌ و تاییدشده‌ بودند. چنانچه‌ حداكثر بهره‌ژنتیكی‌ به‌ كار گــرفته‌ شود یك‌ یافته‌واضح‌ و قطعی‌ به‌ انتخاب‌ بر اساس‌ ركودمقطعی‌ تقدم‌ دارد. این‌ مطلب‌ بایستی‌عنوان‌ شود، در حالی‌ كه‌ بیشتر پرورش‌دهندگــان‌ نوع‌ تخمگــذار برای‌ بسیاری‌ ازتولیدمثل‌ها روی‌ ركود مقطعی‌ تمركزمی‌كنند. این‌ موضوع‌ به‌ این‌ صورت‌اصلاح‌ شده‌ است‌ كه‌ پایداری‌ و ثبات‌در فازهای‌ بعدی‌ تولید مورد توجه‌ قرارمی‌گــیرد.
تلفات‌ عمده‌ پرورش‌ دهندگــان‌ طیور گــوشتی‌ وبوقلمون‌ برای‌ ادامه‌ آنچه‌ كه‌ گــزینش‌جمعی‌ نامیده‌ می‌شد. بسیار بیشتر ازپرورش‌ دهندگــان‌ طیور تخمگــذار توانایی‌داشتند. به‌ دلیل‌ اینكه‌ وزن‌ بدن‌ برحسب‌سن‌ در هر دو جنس‌ تظاهر می‌یابد و به‌صورت‌ مقایسه‌ای‌ كمتر به‌ وسیله‌تغییرات‌ محیطی‌ تحت‌ تاثیر قرارمی‌گــیرد. برنامه‌های‌ گــزینش‌ آكادمیك‌ وتجارتی‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ پیشرفت‌مستمر در میزان‌ رشد می‌تواند صورت‌بگــیرد(تقریبابه‌ صورت‌ نامحدود)، این‌امر به‌ سادگــی‌ به‌ وسیله‌ رشدجمعیت‌های‌ بزرگــ‌ پرندگــان‌ در محیطی‌یكسان‌ و انتخاب‌ سنگــین‌ترین‌ در یك‌سن‌ مناسب‌ امكان‌پذیر است‌. این‌چگــونگــی‌ تكثیر و پرورش‌ طیور گــوشتی‌و بوقلمون‌ها تا اواخر دهه‌ 1960 بود.
مشكل‌ اولیه‌ در رابطه‌ با این‌ برنامه‌هاوضعیت‌ مولد بود. در بوقلمون‌ها براساس‌ آخرین‌ وضعیت‌ جناغ‌ سینه‌گــزینش‌ شده‌ بود، ماده‌ها توانایی‌ كافی‌برای‌ سازگــاری‌ با جفت‌ برای‌ حفظباروری‌ مناسب‌ نداشتند و به‌ این‌صورت‌ صنعت‌ بكر و دست‌ نخورده‌ به‌تلقیح‌ مصنوعی‌ اقدام‌ نمود. این‌ موضوع‌صنعت‌ بوقلمون‌ را برای‌ حفظ و مقادیرقابل‌ قبول‌ تولید نسل‌، حتی‌ از میان‌نژادهای‌ با رشد سریع‌ توانا ساخت‌.
در طیور گــوشتی‌ باروری‌ مشكلی‌ به‌ این‌شدت‌ نداشت‌ (گــرچه‌ كمتر از حدمطلوب‌ بود)، اما تولید تخم‌ مرغ‌خسارت‌ زیادی‌ دربر داشت‌. این‌موضوع‌ با تغییرات‌ بیشتر برای‌ محیط،عمدتابا محدود نمودن‌ جذب‌ موادغذایی‌ برای‌ جلوگــیری‌ از چاقی‌ والدماده‌ اصلاح‌ شده‌ بود. با وجود این‌،افزایش‌ مستمر در میزان‌ پتانسیلی‌ رشدمنجر به‌ شرایط محدود كننده‌ دایمی‌برای‌ تولید كافی‌ تخم‌ مرغ‌ در مرغ‌های‌مادر گــوشتی‌ می‌شود.

روش‌های‌ مصنوعی‌ شده‌ بیشتر، دررابطه‌ با گــزینش‌
در دو دهه‌ گــذشته‌، قابلیت‌ دسترسی‌به‌ سرعت‌ بالا و قدرت‌ آمارگــیری‌ ارزان‌،ژنتیسین‌ها را جهت‌ اتخاذ روش‌های‌گــزینش‌ مصنوعی‌ دایمی‌ قادر ساخت‌.اطلاعات‌ در مورد بسیاری‌ از صفات‌ارثی‌ مختلف‌ می‌تواند برای‌ ایجادبهترین‌ ارزیابی‌ واقعی‌ ارزش‌ تولیدمثل‌و گــزینش‌هایی‌ كه‌ بر اساس‌ این‌ارزیابی‌ها می‌تواند صورت‌ بگــیرددخالت‌ داشته‌ باشد. اگــرچه‌، امروزه‌دیده‌ شده‌ كه‌ این‌ موضوع‌ سبب‌ شده‌است‌ هزینه‌ و پیچیدگــی‌ برنامه‌های‌پرورشی‌ بسیار افزایش‌ یابد.
عامل‌ نهایی‌ موثر بر تكثیر و پرورش‌طیور در قرن‌ بیستم‌ سرعت‌ فوق‌العاده‌ژنتیك‌های‌ مولكولی‌ و بیوشیمیایی‌ بوده‌است‌. در حالی‌ كه‌ بزرگــترین‌ پیشرفت‌هادر این‌ زمینه‌ در تحقیق‌ ژنتیك‌ انسانی‌بوده‌، پیشرفت‌های‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ درزمینه‌ طیور نیز اتفاق‌ افتاده‌ است‌. پروژه‌ژنومی‌ طیور، كه‌ برای‌ تعیین‌ رمز كامل‌ژنوم‌ طیور جستجو می‌كند و اطلاعات‌موجود را هماهنگــ‌ و متناسب‌ باپیشرفت‌های‌ جدید به‌ سرعت‌ به‌ كلیه‌دست‌اندركاران‌ اعلان‌ و ابلاغ‌ می‌نماید.
ژنتیسین‌هابه‌ شناسایی‌ لوكوس‌های‌صفات‌ كیفی‌ اقدام‌ كردند كه‌ به‌ صورت‌موثری‌ اقدامات‌ دانشمندان‌ اولیه‌ را برای‌یافتن‌ نسبت‌های‌ مندلی‌ تكرار می‌كرد،اما با كمك‌ تكنولوژی‌های‌ مدرن‌ احتمال‌موفقیت‌ بسیار وجود دارد. ژن‌های‌منفرد متاثر از این‌ جریان‌ و مقاوم‌ به‌بیماری‌ شناسایی‌ شده‌ بودند و ممكن‌بود برای‌ انتقال‌ مقاومت‌ بهتر، برای‌نسل‌های‌ آینده‌ جوجه‌های‌ تجارتی‌ تهیه‌شوند. این‌ صنعت‌ پیش‌ از این‌ژنتیك‌های‌ مولكولی‌ و بیوشیمیایی‌ درطراحی‌ و تولید واكسن‌ها بهره‌ گــرفته‌ بود.

انواع ساختمانهای مرغداری
در سابق هر مرغدار بنا به وسلیقه و ابتکار خود و با کمک یک بنای ساده و چند کارگر ساختمانی لانه برای نگاهداری مرغ های خود تهیه می دید ولی امروزه بر اثر پیشرفت بسیار سریع مرغداری شیوه های خاصی در ساختمان لانه متداول گشته است که توجه به آن برای هر مرغدار نه تنها سبب استفاده بیشتر می گردد ، بلکه ضروری و اساسی است .
در مورد چگونگی ساختمانهای مرغداری ۶ عامل اساسی در نظر گرفته می شود که عبارتست از:
۱) مدت استفاده از لانه :
ساختمان مرغداری را نباید برای استفاده طولانی در نظر گرفت بلکه باید طوری ساخت که حداکثر پس از ۱۵-۱۰ سال بتوان تغییراتی همراه با پیشرفت های روزمره در امور ساختمانی در آن به عمل آورد . در هلند معتقدند که بهتر است لانه را برای مدتی در حدود ده ال ساخت تا پس از این مدت بدون اینکه خسارت زیادی به مرغدار وارد آید بتوان ان را خراب کرد و با مصالح باقیمانده لانه جدید طبق اصول و قواعد روز بنا نمود.
به طور کلی لانه ها را به دو دسته دائمی و موقت تقسیم می کنند لانه های موقت اغلب ارزان قیمت است و طوری بنا شده که می توان آن را زود پیاده کرد و از جائی به جای دیگر منتقل نمود .
معمولا اینگونه لانه ها کوچک می باشد و بیشتر در نقاط روستائی متداول است . در این نقاط اغلب کشاورزان تعداد مختصری مرغ نگاه می دارند و احتیاج به ساختن لانه های بزرگ و گران قیمت ندارد.
مصالح مورد استفاده در این لانه ها اغلب از مواد ارزان قیمت مانند چوب یا حلبی موج دار تشکیل شده است .
در بعضی از مزارع آمریکا در زیر این لانه ها چرخهای آهنی یا چوبی قرار می دهند و آن را با تراکتور به آسانی از یک نقطه به نقطه دیگر و حتی از یک مزرعه به مزرعه دیگر منتقل می کنند .
در این گونه مزارع لانه های موقتی را در فصل بهار در محوطه سبز قرار می دهند و در زمستان آنها را به محل های آفتاب گیر و در تابستان به محل سایه دار منتقل می نمایند . در ایران نیز بعضی از مرغداران که تعداد کمی مرغ دارند از این لانه های موقتی استفاده می کنند .
اغلب این لانه ها از چوب و گاهی اوقات از حلبی تشکیل می شود . در هر حال باید تمام اصول بهداشتی مانند حرارت و تهویه و نور را در ساختمان این لانه ها مراعات کرد .
لانه های دائمی اغلب از مواد و مصالح ساختمانی تشکیل می شود ، بنابراین غیر قابل انتقال است معمولاً اینگونه ساختمانها از آجر یا سیمان و تیر آهن و بتون به صورت سوله ساخته می شود ولی همان طور که قبلا گفته شد این گونه ساختمان ها را باید طوری ساخت که اولاً بتوان به مرور تغییرات لازم را در آن داد و با آخرین تحولات ساختمانی آنها را هماهنگ کرد و ثانیاً قابل توسعه و گسترش باشد و ثالثاً طوری ساخته شود که اگر پس از مدتی عامل از مرغداری منصرف شد بتوان آن را به مصارف دیگر اختصاص داد .
در مورد ساختمانهای دائمی چون مستلزم صرف مخارج و هزینه زیادی است باید توجه و دقت زیادی مبذول گردد و از کارشناسان و متخصصین مربوطه کمک گرفته شود تا از نظر اقتصادی و بهداشتی بدون نقص باشد . امروزه در ایران معمولاً از لانه های سوله استاندارد استفاده می کنند .
لانه های موقتی را ممکن است در هنگام شروع کار به مرغدار توصیه نمود تا پس از موفقیت و کسب تجربه مبادرت با ساختمان لانه های دائمی نماید .

اندازه ساختمان :
اندازه لانه بسته به شرائط مرغداری و وسعت تشکیلات و تعداد مرغ نگاهداری شده متفاوت است .
به طور کلی ، اندازه های جایگاه، باید طوری باشد که فضای کافی برای تمام مرغها و جوجه هایی که نگاهداری می شوند تهیه گردد و در ضمن قابل توسعه برای آینده باشد .
اندازه هائی که برای جایگاه طیور انتخاب می شود بسته به وسعت مرغداری و بنیه مالی و سلیقه مرغدار در هر کشوری متفاوت است . در آمریکا بیشتر مرغداران علاقمند به ساختمانهای بزرگ دائمی هستند که بتوان تعداد زیادی مرغ را در زیر یک سقف نگاه داشت این ساختمانها برای آمریکا از نظر درآمد بیشتر مورد توجه است . زیرا در این کشور مزد کارگر گران است و تهیه این ساختمانهای دائمی و بزرگ سبب صرفه جوئی بیشتر از کار می گردد .
از طرفی برای آب و هوای مخصوص آمریکا نیز مناسب است در بعضی از کشورهای دیگر مثل انگلستان و هلند به ساختمانهای کوچکتر توجه دارند و حتی گاهی ساختمانهای کوچک و متحرک بنا می کنند . در آب و هوای گرم مثل ایران ساختمان لانه های بزرگ توصیه نمی شود زیرا خنک کردن و تهویه آنها در تابستان مشکل است .
به طور کلی ساختمانهای مرغداری در یکی از سه دسته ذیل طبقه بندی می شوند :
الف) لانه های کوچک و انفرادی – معمولا این گونه ساختمانها در مزارع کوچک مرغداری و روستاها مورد عمل قرار می گیرد . این ساختمانها از چند لانه مجزا و منفرد ساخته شده است و فقط برای نگاهداری تعداد کمی پرنده بکار می رود . در روستاها ممکن است فقط یکی از لانه ها و در مزارع کوچک مرغداری تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرد . این لانه ها مجزا از هم به فاصله کم یا زیاد قرار می گیرند .
اداره این لانه ها از نظر کنترل بیماری آسان است و به سهولت می توان بیماری را در یک لانه محدود و ریشه کن کرد ولی از نظر کار و کارگر همچنین از نظر اینکه احتیاج به مقدار بیشتری زمین دارد در شرائط صنعتی مقرون به صرفه نیست و فقط در شرائط روستائی توصیه می شود .
ب) لانه های ردیفی – این گونه ساختمانها در بنگاهها و مزارع مرغداری تجاری بکار می رود . اغلب ساختمانهای بزرگ و طویلی هستند که معمولاً از داخل به چند مرغدان تقسیم شده اند . مرغدانها کاملاً شبیه به هم هستند و در حقیقت این نوع ساختمانها شبیه به ساختمانها قبلی هستند ولی در کنار هم واقع شده اند . انواع مختلف از این ساختمانها وجود دارد و در بعضی از اینها ممکن است مرغدان ها فقط در یک ردیف و در برخی دیگر در چند ردیف قرار گرفته باشد و بعضی از اینها دارای راهرو و برخی فاقد راهرو می باشند بعضی ها از ۲-۳ مرغدان و برخی دیگر از بیش از ۲۰ مرغدان تشکیل شدهاند اغلب در ساختمانهای بزرگ انبار غذا و وسائل در کنار لانه قرار گرفته است . این انبارها ممکن است در وسط لانه و یا در کنار لانه ها ساخته شده باشد .
در این نوع ساختمانها از نظر کار و کارگر صرفه جوئی زیادی می شود و از نظر هزینه به طور متوسط ارزان تر از نوع قبلی تمام می شود ولی از نظر بهداشتی و کنترل بیماری کار مشکلتر است زیرا بیماری به سرعت در بین گله اشاعه می یابد . از این رو برای کنترل بیماری اغلب لانه ها را به چند مرغدان کوچک با دیواره های سیمی و حتی آجری تقسیم می کنند . در تمام بنگاههای بزرگ مرغداری و ایستگاههای تحقیقاتی از این گونه لانه ها استفاده می شود.
ج) لانه های چند طبقه ای- این گونه ساختمانها از ۲ طبقه یا بیشتر ساخته می شود . معمولاً این دسته از
لانه ها بیشتر در مؤسسات مرغداری تجارتی و بزرگ به خصوص در اطراف شهرها که تهیه زمین مشکل و قیمت آن گران است مورد توجه قرار می گیرد زیرا این ساختمانها اولاً احتیاج به زمین کمتری دارند و ثالثاً از نظر سقفها و کفها تا اندازه ای صرفه جوئی می شود .
اگر برای غذا دادن و آب دادن از وسائل خودکار استفاده شود از نظر کار نیر صرفه جوئی زیادی می شود و در آمریکا و روسیه این نوع لانه ساختمانها اخیراً متداول شده است اغلب در چنین ساختمانهایی برای نگاهداری مرغها به طریقه قفس استفاده می شود عیوبی که متوجه اینگونه لانه هاست اولاً گران بودن آنست زیرا ساختن چنین
لانه هائی احتیاج به مصالح و نقشه ساختمانی مفصل تری دارند که هزینه آن از عهده مرغداران معمولی خارج است.
از طرف دیگر این ساختمانها در نقاط گرمسیر مانند ایران در تابستانهای گرم می شود و خنک کردن آنها مشکل بوده و برای این منظور احتیاج به دستگاههای مکانیکی است .

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ